- Yeniden Yapılanma
- İşletmelerde, operasyonel süreç analizi ve yeni iş modelleri geliştirme
- Kurum Organizasyonunda, iş akış süreçleri operasyon yönetiminde görev alma
- Hedefler doğrultusunda, yeni şirket Stratejilerinin belirlenmesi, Planlama ve Uygulama
- Bütçe Hazırlama ve Yönetimi
- Faaliyet sonuçları ve karlılık analizleri
- Maliyet ve Gider kontrolu
- Şirket verimlilik analizleri
- Pazarlama Stratejilerinin belirlenmesi ve Pazarlama Yönetimi
- Satışa yardımcı iş modelleri geliştirme
- Varlık Yönetimi ve Risk Yönetiminde çözümler
- Yatırım Danışmanlığı, Fizibilite çalışmaları ve Süreç Yönetimi
- Şirket Değerleme Hizmetleri